Rastlinné nápoje
Šťavy
Sušené bylinky
Sušené ovocie
Dezinfekcia na ruky a povrchy ANTI COVID 1 L

Dezinfekcia na ruky a povrchy ANTI COVID 1 L

Dezinfekcia ANTI COVID je určená aj na profesionálne použitie. Anti COVID predstavuje vysoko účinnú alkoholovú, biocídnu dezinfekciu, ktorá je vyrobená podľa receptúry Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Spoľahlivo z rúk odstráni baktérie, plesne i vírusy.

 • 7,69€

Dezinfekcia na ruky a povrchy ANTI COVID 1 L

 

Základné informácie:

 • Je určená na dezinfekciu rúk a povrchov
 • Pri použití je potrebné dbať na správny postup, aby jej efektivita bola maximálna
 • Dezinfekciu je pritom možné na ruky aplikovať až 10-krát denne
 • Dodávaná je certifikovaným výrobcom, ktorý získal oprávnenie od Ministerstva zdravotníctva ČR

 

Obsah:

1000 ml ( 1 L )

 

Možné použitie :

 • Dezinfekcia ANTI-COVID je ideálnym riešením do domácností aj komerčných oblastí
 • Odstraňuje 99 % baktérií, plesní a vírusov (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candida albicans, corona vírus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A vírus H1N1, MHV, TGEV a.i.)
 • Dezinfekčný prípravok ANTI COVID je vhodný na dezinfekciu rúk, dezinfekciu povrchov
 • Ako roztok a aj na profesionálne použitie
 • Je vyrobený na báze bioetanolu na základe receptúry odporúčanej svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)
 • Okrem dezinfekcie rúk možno túto dezinfekciu použiť pri upratovaní rôznych povrchov v domácnosti a v podnikoch

 

Spôsob použitia:

 • Prípravku použijeme dostatočné množstvo ( 2 x 3 ml – asi vo veľkosti 2 - eurovej mince), aby pokryl celú plochu
 • Nanesieme na dlane a rozotrieme po celých rukách a zápästiach
 • Zvláštnu pozornosť venujeme oblasti okolo nechtov a záhybom v koži
 • Nanesené množstvo sa môže líšiť podľa veľkosti rúk a stavu kože
 • Dobre vtierame, kým nie je koža suchá
 • Tento postup by mal trvať približne 1 minútu
 • Použitie maximálne 10 krát denne
 • Okrem dezinfekcie rúk možno túto dezinfekciu použiť pri upratovaní nasledovne: malé množstvo nanesieme na handričku a utrieme ním kľučky, klávesnice, mobily, ovládače, toaletu a pod.

 

Upozornenie:

 • Nepoužívame vtedy, ak máme poranenú kožu alebo pri výskyte kožných ochorení
 • Opatrenia prvej pomoci. Po požití - ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody
 • Nevyvolávajte zvracanie
 • Opatrenia pri zneškodňovaní. Nevypúšťať do kanalizačnej siete
 • Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
 • Biocídne produkty používajte opatrne
 • Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte
 • Veľmi horľavá kvapalina a výpary
 • Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • Uchovávajte mimo dosahu detí
 • Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia
 • Nefajčite pri manipulácii s dezinfekčným prostriedkom
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou
 • Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich, pokračujte vo vyplachovaní
 • Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
 • Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu

 

Zloženie: etanol (denaturovaný 75 % - 90 % ) – 796 ml / l

                 peroxid vodíka ( 3,5 % ) – 36 ml / l

 

Krajina pôvodu: Česká republika

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!